Ομαδικα Προγραμματα Προστασιας

Τα ομαδικά Προγράμματα Ζωής ενισχύουν σημαντικά τη «σιγουριά της αυριανής ημέρας», προσφέροντας προστασία σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις στα αγαπημένα πρόσωπα των Εργαζομένων.

Αναδεικνύεται το κοινωνικό πρόσωπο της Εταιρίας και επηρεάζεται θετικά το εργασιακό κλίμα, ενδυναμώνοντας την αφοσίωση και την αποδοτικότητα των Ανθρώπων της.

Η MetLife διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 1.000 Ομαδικά Συμβόλαια και διακρίνεται για τα πρωτοποριακά της Προγράμματα Ζωής που σχεδιάζονται με βάση τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις.

Ασφάλεια Ζωής

Τα Προγράμματα Ζωής ενισχύουν τη “σιγουριά της αυριανής ημέρας”.

  • Προστασία για τα αγαπημένα πρόσωπα των Εργαζομένων σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις,.
  • Αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους Εργαζόμενους.

Ασφάλεια Ανικανότητας για εργασία

Προσεγγίζουμε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων σας.

  • Παροχή σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου
  • Δυνατότητα ενίσχυσης της παροχής σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα σε Ώρα Εργασίας ή Επαγγελματικό Ταξίδι ή Τροχαίο
  • Καταβολή μέρους της παροχής σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας
  • 24ωρη κάλυψη

Ασφάλεια Προστασίας Εισοδήματος

Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ενός απροσδόκητου γεγονότος.

  • Ο εργαζόμενος έχει 24ωρη κάλυψη, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.
  • Δυνατότητα κάλυψης με σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο. 
  • Δυνατότητα μηνιαίας καταβολής κεφαλαίου σε περίπτωση Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας από οποιαδήποτε αιτία.