Προγραμματα Δημιουργιας Κεφαλαιου

Μεγαλωνουμε μαζι, καλυπτοντας τις δικες σου αναγκες

Δουλεύουμε σκληρά, αποκτάμε γνώση και εμπειρία, θέλουμε και μας αξίζει στο μέλλον να απολαύσουμε τους κόπους προηγούμενων ετών, να εξασφαλίσουμε όσα έχουμε κερδίσει. Να ζήσουμε όλα όσα είναι σημαντικά για εμάς, όταν ο ελεύθερος χρόνος μας θα το επιτρέπει. Και κυρίως, να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε.

Στη MetLife παρέχουμε τη δυνατότητα για συστηματική και ευέλικτη δημιουργία κεφαλαίου για τη σύνταξη, με χρονικό ορίζοντα προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Αξιοποιώντας σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία της παγκόσμιας οικονομίας και την εμπειρία των κορυφαίων Συνεργατών μας είμαστε δίπλα σας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της προσπάθειάς σας, όποια στιγμή τη χρειαστείτε. 

Με τα Προγράμματα Δημιουργίας Κεφαλαίου για το Μέλλον απολαμβάνετε:

• Ελευθερία στην επιλογή του ποσού που θα καταβάλλετε, σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες

• Πρόσβαση στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, με πλήθος επενδυτικών επιλογών (ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα, χρηματικά διαθέσιμα)

• Εμπειρία και τεχνογνωσία κορυφαίων επενδυτικών οίκων (π.χ. BlackRock, Pimco, Vanguard, Templeton)

• Υψηλά ποσοστά επένδυσης από τον 1ο χρόνο

• Ευελιξία αλλαγής επενδυτικής επιλογής ανά πάσα στιγμή

• Δυνατότητα πρόωρης εκταμίευσης, σε χρόνο της επιλογής σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις συνθήκες των αγορών 

• Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του χρόνου που θα λάβετε το ποσό που θα έχετε συγκεντρώσει

• Δυνατότητα καταβολής της παροχής με τη μορφή εφάπαξ ή μηνιαίου εισοδήματος

Προγράμματα που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες και προστατεύουν το μέλλον σας, σήμερα.

Accelerator Plus 2.0

Πρόγραμμα Δημιουργίας Κεφαλαίου με πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές

 

Τα ασφαλιστικά προϊόντα της METLIFE A.E.A.Z. προσφέρονται υπό τους περιορισμούς της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α’ 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.