Προγραμματα Αξιοποιησης Κεφαλαιου

Σε ακολουθουμε στα μελλοντικα σου ονειρα

Στη ζωή θέλουμε να έχουμε επιλογές, να μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, να αλλάξουμε δουλειά, σπίτι, να απολαμβάνουμε την ομορφιά και να κυνηγάμε νέους στόχους, χωρίς να χάνουμε όσα έχουμε κερδίσει. Να επενδύουμε σε σημαντικά και να τα κάνουμε σπουδαία. Να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιούμε.

Στη MetLife προσφέρουμε πρόσβαση στα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια της αγοράς. Στο δίκτυο συνεργατών μας βρίσκονται οι μεγαλύτεροι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, με δυνατότητα επένδυσης στα πιο ισχυρά νομίσματα παγκοσμίως. Οι δυνατότητές σας είναι απεριόριστες και τα όνειρά σας γίνονται χειροπιαστά.

Με τα Προγράμματα Αξιοποίησης Συσσωρευμένου Κεφαλαίου απολαμβάνετε:

• Δυνατότητα τοποθέτησης των χρημάτων σας σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης (ομόλογα, μετοχές, χρηματικά διαθέσιμα)

• Εμπειρία και τεχνογνωσία κορυφαίων επενδυτικών οίκων (BlackRock, Vanguard, Schroders, Lyxor, JP Morgan, Pimco, Templeton, Legg Mason, Fidelity, κ.α.)

• Ευελιξία αλλαγής επενδυτικής επιλογής ανά πάσα στιγμή

• Δυνατότητα επιλογής του χρονικού ορίζοντα της επένδυσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό σας και τις συνθήκες των αγορών

• Δυνατότητα πρόωρης εκταμίευσης / εξαγοράς (ολικής ή μερικής), ανά πάσα στιγμή

• Δυνατότητα επένδυσης σε πρόγραμμα με εγγυημένες αποδόσεις σε Δολάριο ΗΠΑ ($)

• Δυνατότητα καταβολής της παροχής με τη μορφή εφάπαξ ή μηνιαίου ποσού της δικής σας επιλογής

Προγράμματα που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες και πολλαπλασιάζουν τις επιλογές και το κεφάλαιό σας.

CapitalLink

Πρόγραμμα Αξιοποίησης Συσσωρευμένου Κεφαλαίου, με πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές

FX Link

Πρόγραμμα Αξιοποίησης Συσσωρευμένου Κεφαλαίου, με εγγυημένη απόδοση σε Δολάριο Η.Π.Α. ($)

 

Τα ασφαλιστικά προϊόντα της METLIFE A.E.A.Z. προσφέρονται υπό τους περιορισμούς της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α’ 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.