ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ στη νεα μας ιστοσελιδα

Ο Ασφαλιστικός & Οικονομικός Σύμβουλος είναι ο επαγγελματίας που πραγματώνει την ασφαλιστική ιδέα. Ο ρόλος του δεν είναι μόνο επαγγελματικός αλλά και κοινωνικός.

Το επάγγελμα έχει έντονα κοινωνικές διαστάσεις, γιατί οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αναντικατάστατες. Με τις πολλαπλές δραστηριότητες του ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος στον κλάδο Ζωής – Επενδύσεων, Υγείας & Γενικών Ασφαλίσεων (Πυρός, Κλοπής, Αστικής Ευθύνης) υποστηρίζει τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των ασφαλισμένων.

Προστασία σε περιπτώσεις απώλειας ζωής: Τη συνοχή και ομαλή ζωή της ασφαλισμένης οικογένειας ( μέχρι και την παιδία των νεαρών μελών της ) όταν χαθεί ο «τροφοδότης» της.

Προστασία στα γηρατειά: Την αξιοπρεπή ζωή των ασφαλισμένων στην Τρίτη ηλικία χωρίς το φόβο του οικονομικού αδιεξόδου.

Προστασία σε μόνιμες ή περιστασιακές ανικανότητες: Τη δημιουργία χρηματικών αποθεμάτων υπέρ των ασφαλισμένων για επείγουσες περιπτώσεις.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη: Εξασφάλιση δύο ιδιαίτερα πολύτιμων πραγμάτων: δυνατότητα επιλογής ιατρού και θέσης νοσηλείας οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη για τον ασφαλισμένο, αλλά και για την οικογένειά του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οικονομική καταστροφή.

Εξασφάλιση παιδιών: Οικονομικό προγραμματισμό για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών μας μέσω αποταμίευσης κεφαλαίου  που θα εκπληρώσει τα προσωπικά τους όνειρα (σπουδές) ή τα επαγγελματικά τους σχέδια (χρηματοδότηση νέας επιχείρησης).

Επαγγελματικά, ο Ασφαλιστικός & Οικονομικός Σύμβουλος :

  • Εντοπίζει υποψήφιους πελάτες από τον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο.
  • Προσεγγίζει και διερευνά τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών του.
  • Συμβουλεύει και προτείνει ασφαλιστικά – αποταμιευτικά προγράμματα που ικανοποιούν μια ή περισσότερες ανάγκες.
  • Επιμελείται τη σύναψη των ασφαλιστικών συμβολαίων.
  • Εξυπηρετεί διαρκώς τους πελάτες του και φροντίζει για την κάλυψη νέων αναγκών.
  • προωθεί την ασφαλιστική ιδέα, συμμετέχει σε έργο κοινωνικής προσφοράς και αποτελεί τη βάση ενός καλά οργανωμένου παραγωγικού συστήματος σε – συνεχή – επικοινωνία με το συνάνθρωπο.