Ομαδικα Συνταξιοδοτικα Προγραμματα

Η MetLife σχεδιάζει το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα στα «μέτρα» της Επιχείρησής σας, καθώς διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία, υλοποιώντας Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα από το 1964.

Προσφέρει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  με εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία ενημερώνονται συνεχώς για τις τοπικές και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των Συνταξιοδοτικών Παροχών. 

Εξυπηρετεί διακεκριμένες ελληνικές και διεθνείς Εταιρίες από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, έχοντας κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και Διαχειρίζεται σημαντικά Κεφάλαια, εξασφαλίζοντας για τους Ασφαλισμένους της Παροχές υπό μορφή Εφάπαξ ή μηνιαίας Σύνταξης.

Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα είναι ένας ακόμα «σύμμαχος» κάθε σύγχρονης και επιτυχημένης Επιχείρησης που κινείται δυναμικά και ανταγωνιστικά στο χώρο της για να ενδυναμώσει την αφοσίωση και την αποδοτικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της, δημιουργώντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων της.

Ποιες ανάγκες καλύπτει:

Η MetLife έχει μακροχρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό ειδικών Αποταμιευτικών Προγραμμάτων:

  • για κατηγορίες και κλάδους Εργαζομένων (Σύλλογοι, Σωματεία κ.α.),
  • για Στελέχη προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό της αναπλήρωσης του Εισοδήματός τους.

Δίνει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλά και διαφοροποιημένα επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο του Εργοδότη όσο και των Εργαζομένων.

Υποστηρίζει τα Συνταξιοδοτικά της Προγράμματα με ευέλικτα Μηχανογραφικά Συστήματα Διαχείρισης, τα οποία διευκολύνουν την έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση της Επιχείρησης και των Ασφαλισμένων.

Παρέχει προηγμένες υπηρεσίες Επικοινωνίας  (ενημερωτικά έντυπα, ομαδικές παρουσιάσεις κ.λ.π.) προς τους Εργαζόμενους σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους.

Αναπτύσσει ειδικές υπηρεσίες Υποστήριξης των Προγραμμάτων (Διοικητικά Εγχειρίδια, Help-Lines κ.λ.π.) σε επίπεδο Εταιρίας και Εργαζομένων.

Περιγραφή Προγραμμάτων

Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών
Είναι προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ενός Κεφαλαίου Συνταξιοδότησης που επιτυγχάνεται με τη συστηματική καταβολή καθορισμένων εισφορών και την αποτελεσματική μακροχρόνια επένδυσή τους. Οι τελικές παροχές καταβάλλονται με την μορφή σύνταξης ή εφάπαξ.

Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών
Στοχεύουν στην δημιουργία ενός Κεφαλαίου Συνταξιοδότησης, το οποίο αποβλέπει στην εξασφάλιση προκαθορισμένης τελικής παροχής (εφάπαξ ή σύνταξης), βάσει των ετών υπηρεσίας και του επιπέδου αποδοχών των εργαζομένων.  

Προγράμματα Αναπλήρωσης Εισοδήματος
Συμβάλλουν στην προστασία του βιοτικού επιπέδου, μέσα από την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, όσον αφορά στο συνολικό συνταξιοδοτικό εισόδημα του ασφαλισμένου.

Προγράμματα προσέλκυσης και διατήρησης στελεχών
Σχεδιάζονται ειδικά για να παρέχουν κίνητρα και να δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

Ειδικά Προγράμματα Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Υποστηρίζουν την οργάνωση και υλοποίηση  πρωτοβουλιών της επιχείρησης για ελκυστικά πακέτα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Προγράμματα πολλαπλών επενδυτικών επιλογών
Πρόκειται για επιλογές επενδυτικού σχήματος για την επιχείρηση  και τον εργαζόμενο, που βασίζονται σε μίγματα επενδυτικών χαρτοφυλακίων, καθώς και σε ειδικές επενδυτικές στρατηγικές.

Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τους εργαζόμενους
Αποτελούν μια διεθνή τάση που αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης και κατανομής της ευθύνης για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών των εργαζομένων.

Προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής
Oργανώνονται από την MetLife με την βοήθεια της επιχείρησης, ενώ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους εργαζομένους.

Διαχείριση Συνταξιοδοτικών Επαγγελματικών Ταμείων
Διαχείριση των εισφορών, των παροχών, των επενδύσεων, καθώς και της επικοινωνίας με τα Μέλη.